Translate

duminică, 7 februarie 2010

Despre necesitatea instituţiei bisericeşti

Mulţi oameni spun că au o relaţie directă cu Dumnezeu şi nu au nevoie de preot şi de Biserică pentru a se mântui. Mă adresez acestei categorii de oameni, punându-le în faţă citate din Biblie, şi mai precis cuvintele Mântuitorului.


Despre necesitatea Botezului în numele Sfintei Treimi pentru mântuire: "Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă" (Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28, versetele 18-20)


Despre Sfânta Împărtăşanie: "Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el." (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetele 53-56).


Despre preoţie şi spovedanie (legarea şi dezlegarea păcatelor mărturisite): "Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute." (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, versetele 21-23).


Aşadar, cum se poate mântui cineva fără Biserică? Cei care spun aşa arată că de fapt nu cred în Biblie, nu cred în cuvântul Mântuitorului. Aceştia au o credinţă a lor, separată de Biserica lui Hristos şi depărtată de Viaţa Veşnică. Nimeni nu se poate mântui fără Biserică, fără preoţi, fără slujbe. EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS! (Nu există mântuire în afară Bisericii! - Sfântul Ciprian al Cartaginei, secolul III).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu